Grigs banner 1920x40

Купи на лизинг

3 месеца 106.09лв

ГПР: 18.73% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 318.27лв. Такса ангажимент: 0лв.

106.09лв

ГПР: 19.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 318.27лв. Такса ангажимент: 0лв.

106.09лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 318.27лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 54.59лв

ГПР: 21.74% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 327.54лв. Такса ангажимент: 0лв.

54.59лв

ГПР: 22.28% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 327.54лв. Такса ангажимент: 0лв.

54.59лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 327.54лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 37.42лв

ГПР: 22.86% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 336.81лв. Такса ангажимент: 0лв.

37.42лв

ГПР: 23.26% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 336.81лв. Такса ангажимент: 0лв.

37.42лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 336.78лв. Такса ангажимент: 0лв.

10 месеца 33.99лв

ГПР: 23.46% ГЛП: 21.26% Стойност на плащането: 339.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца 28.84лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 346.08лв. Такса ангажимент: 0лв.

28.84лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 346.08лв. Такса ангажимент: 0лв.

28.84лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 346.08лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 23.69лв

ГПР: 23.62% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 355.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

23.69лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 355.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 20.26лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 364.62лв. Такса ангажимент: 0лв.

20.26лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 364.62лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 15.97лв

ГПР: 23.67% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 383.16лв. Такса ангажимент: 0лв.

15.97лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 383.16лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 13.39лв

ГПР: 23.50% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 401.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

13.39лв

ГПР: 23.64% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 401.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 13.22лв

ГПР: 35.08% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 475.86лв. Такса ангажимент: 0лв.

11.67лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 420.24лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 12.36лв

ГПР: 34.70% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 494.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

10.82лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 432.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 11.07лв

ГПР: 33.95% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 531.48лв. Такса ангажимент: 0лв.

9.53лв

ГПР: 22.84% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 457.32лв. Такса ангажимент: 0лв.