Grigs banner 1920x40

Купи на лизинг

3 месеца 109.52лв

ГПР: 18.51% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 328.57лв. Такса ангажимент: 0лв.

109.52лв

ГПР: 19.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 328.57лв. Такса ангажимент: 0лв.

109.52лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 328.56лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 56.36лв

ГПР: 21.60% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 338.14лв. Такса ангажимент: 0лв.

56.36лв

ГПР: 22.28% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 338.14лв. Такса ангажимент: 0лв.

56.36лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 338.16лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 38.63лв

ГПР: 22.78% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 347.71лв. Такса ангажимент: 0лв.

38.63лв

ГПР: 23.26% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 347.71лв. Такса ангажимент: 0лв.

38.63лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 347.67лв. Такса ангажимент: 0лв.

10 месеца 35.09лв

ГПР: 23.46% ГЛП: 21.26% Стойност на плащането: 350.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца 29.77лв

ГПР: 23.33% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 357.28лв. Такса ангажимент: 0лв.

29.77лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 357.28лв. Такса ангажимент: 0лв.

29.77лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 357.24лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 24.46лв

ГПР: 23.57% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 366.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

24.46лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 366.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 20.91лв

ГПР: 23.65% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 376.42лв. Такса ангажимент: 0лв.

20.91лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 376.42лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 16.48лв

ГПР: 23.63% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 395.56лв. Такса ангажимент: 0лв.

16.48лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 395.56лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 13.82лв

ГПР: 23.47% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 414.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

13.82лв

ГПР: 23.64% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 414.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 13.65лв

ГПР: 35.04% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 491.26лв. Такса ангажимент: 0лв.

12.05лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 433.84лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 12.76лв

ГПР: 34.66% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 510.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

11.17лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 446.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 11.43лв

ГПР: 33.92% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 548.68лв. Такса ангажимент: 0лв.

9.84лв

ГПР: 22.84% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 472.12лв. Такса ангажимент: 0лв.