Grigs banner 1920x40

Купи на лизинг

3 месеца 1197.89лв

ГПР: 18.10% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 3593.67лв. Такса ангажимент: 0лв.

1197.89лв

ГПР: 19.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 3593.67лв. Такса ангажимент: 0лв.

1197.89лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 3593.67лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 616.39лв

ГПР: 21.31% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 3698.34лв. Такса ангажимент: 0лв.

616.39лв

ГПР: 22.28% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 3698.34лв. Такса ангажимент: 0лв.

616.39лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 3698.34лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 422.56лв

ГПР: 22.53% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 3803.01лв. Такса ангажимент: 0лв.

422.56лв

ГПР: 23.26% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 3803.01лв. Такса ангажимент: 0лв.

422.56лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 3803.04лв. Такса ангажимент: 0лв.

10 месеца 383.79лв

ГПР: 23.46% ГЛП: 21.26% Стойност на плащането: 3837.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца 325.64лв

ГПР: 23.12% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 3907.68лв. Такса ангажимент: 0лв.

325.64лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 3907.68лв. Такса ангажимент: 0лв.

325.64лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 3907.68лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 267.49лв

ГПР: 23.40% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 4012.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

267.49лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 4012.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

267.49лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 4012.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 228.72лв

ГПР: 23.51% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 4117.02лв. Такса ангажимент: 0лв.

228.72лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 4117.02лв. Такса ангажимент: 0лв.

228.72лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 4116.96лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 180.27лв

ГПР: 23.52% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 4326.36лв. Такса ангажимент: 0лв.

180.27лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 4326.36лв. Такса ангажимент: 0лв.

180.27лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 4326.48лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 151.19лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 4535.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

151.19лв

ГПР: 23.64% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 4535.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

151.19лв

ГПР: 23.63% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 4535.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 149.25лв

ГПР: 34.91% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 5373.06лв. Такса ангажимент: 0лв.

131.81лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 4745.04лв. Такса ангажимент: 0лв.

131.81лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 4745.16лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 139.56лв

ГПР: 34.55% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 5582.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

122.11лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 4884.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

122.11лв

ГПР: 23.22% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 4884.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 125.02лв

ГПР: 33.82% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 6001.08лв. Такса ангажимент: 0лв.

107.58лв

ГПР: 22.84% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 5163.72лв. Такса ангажимент: 0лв.

107.58лв

ГПР: 22.85% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 5163.84лв. Такса ангажимент: 0лв.