Logitech banner 1920x40

Купи на лизинг

3 месеца 136.99лв

ГПР: 16.78% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 410.97лв. Такса ангажимент: 0лв.

136.99лв

ГПР: 19.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 410.97лв. Такса ангажимент: 0лв.

136.99лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 410.97лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 70.49лв

ГПР: 20.32% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 422.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

70.49лв

ГПР: 22.28% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 422.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

70.49лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 422.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 48.32лв

ГПР: 21.74% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 434.91лв. Такса ангажимент: 0лв.

48.32лв

ГПР: 23.26% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 434.91лв. Такса ангажимент: 0лв.

48.32лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 434.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

10 месеца 43.89лв

ГПР: 23.46% ГЛП: 21.26% Стойност на плащането: 438.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца 37.24лв

ГПР: 22.47% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 446.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

37.24лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 446.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

37.24лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 446.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 30.59лв

ГПР: 22.86% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 458.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

30.59лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 458.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

30.59лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 458.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 26.16лв

ГПР: 23.05% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 470.82лв. Такса ангажимент: 0лв.

26.16лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 470.82лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 20.62лв

ГПР: 23.15% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 494.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

20.62лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 494.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 17.29лв

ГПР: 23.08% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 518.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

17.29лв

ГПР: 23.64% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 518.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 17.07лв

ГПР: 34.49% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 614.46лв. Такса ангажимент: 0лв.

15.07лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 542.64лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 15.96лв

ГПР: 34.16% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 638.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

13.96лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 558.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 14.30лв

ГПР: 33.50% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 686.28лв. Такса ангажимент: 0лв.

12.30лв

ГПР: 22.84% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 590.52лв. Такса ангажимент: 0лв.