Logitech banner 1920x40

Купи на лизинг

3 месеца 150.72лв

ГПР: 18.51% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 452.17лв. Такса ангажимент: 0лв.

150.72лв

ГПР: 19.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 452.17лв. Такса ангажимент: 0лв.

150.72лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 452.16лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 77.56лв

ГПР: 21.56% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 465.34лв. Такса ангажимент: 0лв.

77.56лв

ГПР: 22.28% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 465.34лв. Такса ангажимент: 0лв.

77.56лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 465.36лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 53.17лв

ГПР: 22.69% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 478.51лв. Такса ангажимент: 0лв.

53.17лв

ГПР: 23.26% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 478.51лв. Такса ангажимент: 0лв.

53.17лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 478.53лв. Такса ангажимент: 0лв.

10 месеца 48.29лв

ГПР: 23.46% ГЛП: 21.26% Стойност на плащането: 482.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца 40.97лв

ГПР: 23.23% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 491.68лв. Такса ангажимент: 0лв.

40.97лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 491.68лв. Такса ангажимент: 0лв.

40.97лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 491.64лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 33.66лв

ГПР: 23.50% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 504.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

33.66лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 504.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

33.66лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 504.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 28.78лв

ГПР: 23.60% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 518.02лв. Такса ангажимент: 0лв.

28.78лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 518.02лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 22.68лв

ГПР: 23.58% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 544.36лв. Такса ангажимент: 0лв.

22.68лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 544.36лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 19.02лв

ГПР: 23.43% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 570.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

19.02лв

ГПР: 23.64% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 570.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 18.78лв

ГПР: 34.98% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 676.06лв. Такса ангажимент: 0лв.

16.58лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 597.04лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 17.56лв

ГПР: 34.61% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 702.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

15.36лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 614.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 15.73лв

ГПР: 33.88% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 755.08лв. Такса ангажимент: 0лв.

13.54лв

ГПР: 22.84% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 649.72лв. Такса ангажимент: 0лв.