Logitech banner 1920x40

Купи на лизинг

3 месеца 1578.99лв

ГПР: 17.14% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 4736.97лв. Такса ангажимент: 0лв.

1578.99лв

ГПР: 19.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 4736.97лв. Такса ангажимент: 0лв.

1578.99лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 4736.97лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 812.49лв

ГПР: 20.68% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 4874.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

812.49лв

ГПР: 22.28% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 4874.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

812.49лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 4874.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 556.99лв

ГПР: 22.05% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 5012.91лв. Такса ангажимент: 0лв.

556.99лв

ГПР: 23.26% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 5012.91лв. Такса ангажимент: 0лв.

556.99лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 5012.91лв. Такса ангажимент: 0лв.

10 месеца 505.89лв

ГПР: 23.46% ГЛП: 21.26% Стойност на плащането: 5058.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца 429.24лв

ГПР: 22.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 5150.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

429.24лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 5150.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

429.24лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 5150.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 352.59лв

ГПР: 23.03% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 5288.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

352.59лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 5288.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

352.59лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 5288.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 301.49лв

ГПР: 23.21% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 5426.82лв. Такса ангажимент: 0лв.

301.49лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 5426.82лв. Такса ангажимент: 0лв.

301.49лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 5426.82лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 237.62лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 5702.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

237.62лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 5702.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

237.62лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 5702.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 199.29лв

ГПР: 23.18% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 5978.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

199.29лв

ГПР: 23.64% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 5978.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

199.29лв

ГПР: 23.63% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 5978.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 196.74лв

ГПР: 34.63% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 7082.46лв. Такса ангажимент: 0лв.

173.74лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 6254.64лв. Такса ангажимент: 0лв.

173.74лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 6254.64лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 183.96лв

ГПР: 34.29% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 7358.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

160.96лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 6438.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

160.96лв

ГПР: 23.22% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 6438.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 164.80лв

ГПР: 33.61% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 7910.28лв. Такса ангажимент: 0лв.

141.80лв

ГПР: 22.84% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 6806.52лв. Такса ангажимент: 0лв.

141.80лв

ГПР: 22.85% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 6806.40лв. Такса ангажимент: 0лв.