Logitech banner 1920x40

Купи на лизинг

3 месеца 1822.76лв

ГПР: 18.51% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 5468.27лв. Такса ангажимент: 0лв.

1822.76лв

ГПР: 19.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 5468.27лв. Такса ангажимент: 0лв.

1822.76лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 5468.28лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 937.92лв

ГПР: 21.56% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 5627.54лв. Такса ангажимент: 0лв.

937.92лв

ГПР: 22.28% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 5627.54лв. Такса ангажимент: 0лв.

937.92лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 5627.52лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 642.98лв

ГПР: 22.69% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 5786.81лв. Такса ангажимент: 0лв.

642.98лв

ГПР: 23.26% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 5786.81лв. Такса ангажимент: 0лв.

642.98лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 5786.82лв. Такса ангажимент: 0лв.

10 месеца 583.99лв

ГПР: 23.46% ГЛП: 21.26% Стойност на плащането: 5839.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца 495.51лв

ГПР: 23.23% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 5946.08лв. Такса ангажимент: 0лв.

495.51лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 5946.08лв. Такса ангажимент: 0лв.

495.51лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 5946.12лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 407.02лв

ГПР: 23.50% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 6105.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

407.02лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 6105.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

407.02лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 6105.30лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 348.03лв

ГПР: 23.60% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 6264.62лв. Такса ангажимент: 0лв.

348.03лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 6264.62лв. Такса ангажимент: 0лв.

348.03лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 6264.54лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 274.30лв

ГПР: 23.58% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 6583.16лв. Такса ангажимент: 0лв.

274.30лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 6583.16лв. Такса ангажимент: 0лв.

274.30лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 6583.20лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 230.06лв

ГПР: 23.43% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 6901.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

230.06лв

ГПР: 23.64% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 6901.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

230.06лв

ГПР: 23.63% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 6901.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 227.11лв

ГПР: 34.98% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 8175.86лв. Такса ангажимент: 0лв.

200.56лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 7220.24лв. Такса ангажимент: 0лв.

200.56лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 7220.16лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 212.36лв

ГПР: 34.61% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 8494.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

185.82лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 7432.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

185.82лв

ГПР: 23.22% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 7432.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 190.24лв

ГПР: 33.88% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 9131.48лв. Такса ангажимент: 0лв.

163.69лв

ГПР: 22.84% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 7857.32лв. Такса ангажимент: 0лв.

163.69лв

ГПР: 22.85% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 7857.12лв. Такса ангажимент: 0лв.