Logitech banner 1920x40

Купи на лизинг

3 месеца 1839.92лв

ГПР: 17.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 5519.77лв. Такса ангажимент: 0лв.

1839.92лв

ГПР: 19.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 5519.77лв. Такса ангажимент: 0лв.

1839.92лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 5519.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 946.76лв

ГПР: 21.09% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 5680.54лв. Такса ангажимент: 0лв.

946.76лв

ГПР: 22.28% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 5680.54лв. Такса ангажимент: 0лв.

946.76лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 5680.56лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 649.03лв

ГПР: 22.36% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 5841.31лв. Такса ангажимент: 0лв.

649.03лв

ГПР: 23.26% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 5841.31лв. Такса ангажимент: 0лв.

649.03лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 5841.27лв. Такса ангажимент: 0лв.

10 месеца 589.49лв

ГПР: 23.46% ГЛП: 21.26% Стойност на плащането: 5894.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца 500.17лв

ГПР: 22.95% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 6002.08лв. Такса ангажимент: 0лв.

500.17лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 6002.08лв. Такса ангажимент: 0лв.

500.17лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 6002.04лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 410.86лв

ГПР: 23.24% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 6162.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

410.86лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 6162.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

410.86лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 6162.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 351.31лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 6323.62лв. Такса ангажимент: 0лв.

351.31лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 6323.62лв. Такса ангажимент: 0лв.

351.31лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 6323.58лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 276.88лв

ГПР: 23.42% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 6645.16лв. Такса ангажимент: 0лв.

276.88лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 6645.16лв. Такса ангажимент: 0лв.

276.88лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 6645.12лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 232.22лв

ГПР: 23.29% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 6966.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

232.22лв

ГПР: 23.64% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 6966.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

232.22лв

ГПР: 23.63% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 6966.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 229.25лв

ГПР: 34.79% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 8252.86лв. Такса ангажимент: 0лв.

202.45лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 7288.24лв. Такса ангажимент: 0лв.

202.45лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 7288.20лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 214.36лв

ГПР: 34.44% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 8574.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

187.57лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 7502.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

187.57лв

ГПР: 23.22% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 7502.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 192.03лв

ГПР: 33.73% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 9217.48лв. Такса ангажимент: 0лв.

165.24лв

ГПР: 22.84% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 7931.32лв. Такса ангажимент: 0лв.

165.24лв

ГПР: 22.85% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 7931.52лв. Такса ангажимент: 0лв.