Logitech banner 1920x40

Купи на лизинг

3 месеца 1918.89лв

ГПР: 17.14% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 5756.67лв. Такса ангажимент: 0лв.

1918.89лв

ГПР: 19.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 5756.67лв. Такса ангажимент: 0лв.

1918.89лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 5756.67лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 987.39лв

ГПР: 20.68% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 5924.34лв. Такса ангажимент: 0лв.

987.39лв

ГПР: 22.28% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 5924.34лв. Такса ангажимент: 0лв.

987.39лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 5924.34лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 676.89лв

ГПР: 22.05% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 6092.01лв. Такса ангажимент: 0лв.

676.89лв

ГПР: 23.26% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 6092.01лв. Такса ангажимент: 0лв.

676.89лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 6092.01лв. Такса ангажимент: 0лв.

10 месеца 614.79лв

ГПР: 23.46% ГЛП: 21.26% Стойност на плащането: 6147.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца 521.64лв

ГПР: 22.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 6259.68лв. Такса ангажимент: 0лв.

521.64лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 6259.68лв. Такса ангажимент: 0лв.

521.64лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 6259.68лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 428.49лв

ГПР: 23.03% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 6427.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

428.49лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 6427.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

428.49лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 6427.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 366.39лв

ГПР: 23.21% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 6595.02лв. Такса ангажимент: 0лв.

366.39лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 6595.02лв. Такса ангажимент: 0лв.

366.39лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 6595.02лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 288.77лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 6930.36лв. Такса ангажимент: 0лв.

288.77лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 6930.36лв. Такса ангажимент: 0лв.

288.77лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 6930.48лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 242.19лв

ГПР: 23.18% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 7265.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

242.19лв

ГПР: 23.64% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 7265.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

242.19лв

ГПР: 23.63% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 7265.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 239.08лв

ГПР: 34.63% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 8607.06лв. Такса ангажимент: 0лв.

211.14лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 7601.04лв. Такса ангажимент: 0лв.

211.14лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 7601.04лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 223.56лв

ГПР: 34.29% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 8942.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

195.61лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 7824.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

195.61лв

ГПР: 23.22% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 7824.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 200.27лв

ГПР: 33.61% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 9613.08лв. Такса ангажимент: 0лв.

172.33лв

ГПР: 22.84% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 8271.72лв. Такса ангажимент: 0лв.

172.33лв

ГПР: 22.85% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 8271.84лв. Такса ангажимент: 0лв.