Logitech banner 1920x40

Купи на лизинг

3 месеца 1990.99лв

ГПР: 18.51% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 5972.97лв. Такса ангажимент: 0лв.

1990.99лв

ГПР: 19.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 5972.97лв. Такса ангажимент: 0лв.

1990.99лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 5972.97лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 1024.49лв

ГПР: 21.56% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 6146.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

966.50лв

ГПР: 0.00% ГЛП: 0.00% Стойност на плащането: 5799.00лв. Такса ангажимент: 0лв.

1024.49лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 6146.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 702.32лв

ГПР: 22.69% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 6320.91лв. Такса ангажимент: 0лв.

702.32лв

ГПР: 23.26% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 6320.91лв. Такса ангажимент: 0лв.

702.32лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 6320.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

10 месеца 637.89лв

ГПР: 23.46% ГЛП: 21.26% Стойност на плащането: 6378.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца 541.24лв

ГПР: 23.23% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 6494.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

541.24лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 6494.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

541.24лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 6494.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 444.59лв

ГПР: 23.50% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 6668.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

444.59лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 6668.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

444.59лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 6668.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 380.16лв

ГПР: 23.60% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 6842.82лв. Такса ангажимент: 0лв.

380.16лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 6842.82лв. Такса ангажимент: 0лв.

380.16лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 6842.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 299.62лв

ГПР: 23.58% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 7190.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

299.62лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 7190.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

299.62лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 7190.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 251.29лв

ГПР: 23.43% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 7538.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

251.29лв

ГПР: 23.64% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 7538.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

251.29лв

ГПР: 23.63% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 7538.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 248.07лв

ГПР: 34.98% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 8930.46лв. Такса ангажимент: 0лв.

219.07лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 7886.64лв. Такса ангажимент: 0лв.

219.07лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 7886.52лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 231.96лв

ГПР: 34.61% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 9278.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

202.96лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 8118.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

202.96лв

ГПР: 23.22% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 8118.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 207.80лв

ГПР: 33.88% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 9974.28лв. Такса ангажимент: 0лв.

178.80лв

ГПР: 22.84% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 8582.52лв. Такса ангажимент: 0лв.

178.80лв

ГПР: 22.85% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 8582.40лв. Такса ангажимент: 0лв.