Logitech banner 1920x40

Купи на лизинг

3 месеца 205.66лв

ГПР: 16.78% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 616.97лв. Такса ангажимент: 0лв.

205.66лв

ГПР: 19.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 616.97лв. Такса ангажимент: 0лв.

205.66лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 616.98лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 105.82лв

ГПР: 20.32% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 634.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

99.83лв

ГПР: 0.00% ГЛП: 0.00% Стойност на плащането: 599.00лв. Такса ангажимент: 0лв.

105.82лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 634.92лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 72.55лв

ГПР: 21.74% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 652.91лв. Такса ангажимент: 0лв.

72.55лв

ГПР: 23.26% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 652.91лв. Такса ангажимент: 0лв.

72.55лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 652.95лв. Такса ангажимент: 0лв.

10 месеца 65.89лв

ГПР: 23.46% ГЛП: 21.26% Стойност на плащането: 658.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца 55.91лв

ГПР: 22.47% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 670.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

55.91лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 670.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

55.91лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 670.92лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 45.92лв

ГПР: 22.86% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 688.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

45.92лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 688.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

45.92лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 688.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 39.27лв

ГПР: 23.05% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 706.82лв. Такса ангажимент: 0лв.

39.27лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 706.82лв. Такса ангажимент: 0лв.

39.27лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 706.86лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 30.95лв

ГПР: 23.15% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 742.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

30.95лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 742.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

30.95лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 742.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 25.96лв

ГПР: 23.08% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 778.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

25.96лв

ГПР: 23.64% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 778.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 25.62лв

ГПР: 34.49% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 922.46лв. Такса ангажимент: 0лв.

22.63лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 814.64лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 23.96лв

ГПР: 34.16% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 958.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

20.96лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 838.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 21.46лв

ГПР: 33.50% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 1030.28лв. Такса ангажимент: 0лв.

18.47лв

ГПР: 22.84% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 886.52лв. Такса ангажимент: 0лв.