Logitech banner 1920x40

Купи на лизинг

3 месеца 2093.99лв

ГПР: 16.78% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 6281.97лв. Такса ангажимент: 0лв.

2093.99лв

ГПР: 19.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 6281.97лв. Такса ангажимент: 0лв.

2093.99лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 6281.97лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 1077.49лв

ГПР: 20.32% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 6464.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

1077.49лв

ГПР: 22.28% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 6464.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

1077.49лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 6464.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 738.66лв

ГПР: 21.74% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 6647.91лв. Такса ангажимент: 0лв.

738.66лв

ГПР: 23.26% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 6647.91лв. Такса ангажимент: 0лв.

738.66лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 6647.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

10 месеца 670.89лв

ГПР: 23.46% ГЛП: 21.26% Стойност на плащането: 6708.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца 569.24лв

ГПР: 22.47% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 6830.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

569.24лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 6830.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

569.24лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 6830.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 467.59лв

ГПР: 22.86% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 7013.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

467.59лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 7013.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

467.59лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 7013.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 399.82лв

ГПР: 23.05% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 7196.82лв. Такса ангажимент: 0лв.

399.82лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 7196.82лв. Такса ангажимент: 0лв.

399.82лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 7196.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 315.12лв

ГПР: 23.15% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 7562.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

315.12лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 7562.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

315.12лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 7562.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 264.29лв

ГПР: 23.08% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 7928.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

264.29лв

ГПР: 23.64% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 7928.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

264.29лв

ГПР: 23.63% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 7928.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 260.90лв

ГПР: 34.49% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 9392.46лв. Такса ангажимент: 0лв.

230.41лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 8294.64лв. Такса ангажимент: 0лв.

230.41лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 8294.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 243.96лв

ГПР: 34.16% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 9758.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

213.47лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 8538.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

213.47лв

ГПР: 23.22% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 8538.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 218.55лв

ГПР: 33.50% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 10490.28лв. Такса ангажимент: 0лв.

188.05лв

ГПР: 22.84% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 9026.52лв. Такса ангажимент: 0лв.

188.05лв

ГПР: 22.85% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 9026.40лв. Такса ангажимент: 0лв.