Logitech banner 1920x40

Купи на лизинг

3 месеца 212.52лв

ГПР: 18.51% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 637.57лв. Такса ангажимент: 0лв.

212.52лв

ГПР: 19.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 637.57лв. Такса ангажимент: 0лв.

212.52лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 637.56лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 109.36лв

ГПР: 21.56% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 656.14лв. Такса ангажимент: 0лв.

109.36лв

ГПР: 22.28% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 656.14лв. Такса ангажимент: 0лв.

109.36лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 656.16лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 74.97лв

ГПР: 22.69% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 674.71лв. Такса ангажимент: 0лв.

74.97лв

ГПР: 23.26% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 674.71лв. Такса ангажимент: 0лв.

74.97лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 674.73лв. Такса ангажимент: 0лв.

10 месеца 68.09лв

ГПР: 23.46% ГЛП: 21.26% Стойност на плащането: 680.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца 57.77лв

ГПР: 23.23% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 693.28лв. Такса ангажимент: 0лв.

57.77лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 693.28лв. Такса ангажимент: 0лв.

57.77лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 693.24лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 47.46лв

ГПР: 23.50% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 711.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

47.46лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 711.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

47.46лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 711.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 40.58лв

ГПР: 23.60% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 730.42лв. Такса ангажимент: 0лв.

40.58лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 730.42лв. Такса ангажимент: 0лв.

40.58лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 730.44лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 31.98лв

ГПР: 23.58% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 767.56лв. Такса ангажимент: 0лв.

31.98лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 767.56лв. Такса ангажимент: 0лв.

31.98лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 767.52лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 26.82лв

ГПР: 23.43% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 804.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

26.82лв

ГПР: 23.64% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 804.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 26.48лв

ГПР: 34.98% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 953.26лв. Такса ангажимент: 0лв.

23.38лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 841.84лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 24.76лв

ГПР: 34.61% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 990.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

21.67лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 866.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 22.18лв

ГПР: 33.88% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 1064.68лв. Такса ангажимент: 0лв.

19.09лв

ГПР: 22.84% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 916.12лв. Такса ангажимент: 0лв.