Logitech banner 1920x40

Купи на лизинг

3 месеца 222.82лв

ГПР: 17.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 668.47лв. Такса ангажимент: 0лв.

222.82лв

ГПР: 19.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 668.47лв. Такса ангажимент: 0лв.

222.82лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 668.46лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 114.66лв

ГПР: 21.09% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 687.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

114.66лв

ГПР: 22.28% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 687.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

114.66лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 687.96лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 78.60лв

ГПР: 22.36% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 707.41лв. Такса ангажимент: 0лв.

78.60лв

ГПР: 23.26% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 707.41лв. Такса ангажимент: 0лв.

78.60лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 707.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

10 месеца 71.39лв

ГПР: 23.46% ГЛП: 21.26% Стойност на плащането: 713.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца 60.57лв

ГПР: 22.95% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 726.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

60.57лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 726.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

60.57лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 726.84лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 49.76лв

ГПР: 23.24% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 746.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

49.76лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 746.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

49.76лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 746.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 42.55лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 765.82лв. Такса ангажимент: 0лв.

42.55лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 765.82лв. Такса ангажимент: 0лв.

42.55лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 765.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 33.53лв

ГПР: 23.42% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 804.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

33.53лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 804.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

33.53лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 804.72лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 28.12лв

ГПР: 23.29% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 843.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

28.12лв

ГПР: 23.64% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 843.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 27.76лв

ГПР: 34.79% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 999.46лв. Такса ангажимент: 0лв.

24.52лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 882.64лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 25.96лв

ГПР: 34.44% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 1038.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

22.71лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 908.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 23.26лв

ГПР: 33.73% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 1116.28лв. Такса ангажимент: 0лв.

20.01лв

ГПР: 22.84% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 960.52лв. Такса ангажимент: 0лв.