Logitech banner 1920x40

Купи на лизинг

3 месеца 2402.99лв

ГПР: 17.14% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 7208.97лв. Такса ангажимент: 0лв.

2402.99лв

ГПР: 19.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 7208.97лв. Такса ангажимент: 0лв.

2402.99лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 7208.97лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 1236.49лв

ГПР: 20.68% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 7418.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

1236.49лв

ГПР: 22.28% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 7418.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

1236.49лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 7418.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 847.66лв

ГПР: 22.05% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 7628.91лв. Такса ангажимент: 0лв.

847.66лв

ГПР: 23.26% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 7628.91лв. Такса ангажимент: 0лв.

847.66лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 7628.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

10 месеца 769.89лв

ГПР: 23.46% ГЛП: 21.26% Стойност на плащането: 7698.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца 653.24лв

ГПР: 22.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 7838.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

653.24лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 7838.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

653.24лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 7838.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 536.59лв

ГПР: 23.03% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 8048.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

536.59лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 8048.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

536.59лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 8048.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 458.82лв

ГПР: 23.21% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 8258.82лв. Такса ангажимент: 0лв.

458.82лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 8258.82лв. Такса ангажимент: 0лв.

458.82лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 8258.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 361.62лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 8678.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

361.62лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 8678.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

361.62лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 8678.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 303.29лв

ГПР: 23.18% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 9098.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

303.29лв

ГПР: 23.64% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 9098.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

303.29лв

ГПР: 23.63% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 9098.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 299.40лв

ГПР: 34.63% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 10778.46лв. Такса ангажимент: 0лв.

264.41лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 9518.64лв. Такса ангажимент: 0лв.

264.41лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 9518.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 279.96лв

ГПР: 34.29% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 11198.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

244.96лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 9798.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

244.96лв

ГПР: 23.22% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 9798.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 250.80лв

ГПР: 33.61% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 12038.28лв. Такса ангажимент: 0лв.

215.80лв

ГПР: 22.84% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 10358.52лв. Такса ангажимент: 0лв.

215.80лв

ГПР: 22.85% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 10358.40лв. Такса ангажимент: 0лв.