Logitech banner 1920x40

Купи на лизинг

3 месеца 308.66лв

ГПР: 17.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 925.97лв. Такса ангажимент: 0лв.

308.66лв

ГПР: 19.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 925.97лв. Такса ангажимент: 0лв.

308.66лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 925.98лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 158.82лв

ГПР: 21.09% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 952.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

149.83лв

ГПР: 0.00% ГЛП: 0.00% Стойност на плащането: 899.00лв. Такса ангажимент: 0лв.

158.82лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 952.92лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 108.88лв

ГПР: 22.36% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 979.91лв. Такса ангажимент: 0лв.

108.88лв

ГПР: 23.26% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 979.91лв. Такса ангажимент: 0лв.

108.88лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 979.92лв. Такса ангажимент: 0лв.

10 месеца 89.90лв

ГПР: 0.00% ГЛП: 0.00% Стойност на плащането: 899.00лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца 83.91лв

ГПР: 22.95% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1006.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

83.91лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1006.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

83.91лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1006.92лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 68.92лв

ГПР: 23.24% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 1033.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

68.92лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 1033.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

68.92лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 1033.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 58.93лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 1060.82лв. Такса ангажимент: 0лв.

58.93лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 1060.82лв. Такса ангажимент: 0лв.

58.93лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 1060.74лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 46.45лв

ГПР: 23.42% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 1114.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

46.45лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 1114.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

46.45лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 1114.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 38.96лв

ГПР: 23.29% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 1168.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

38.96лв

ГПР: 23.64% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 1168.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

38.96лв

ГПР: 23.63% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 1168.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 38.46лв

ГПР: 34.79% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 1384.46лв. Такса ангажимент: 0лв.

33.96лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 1222.64лв. Такса ангажимент: 0лв.

33.96лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 1222.56лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 35.96лв

ГПР: 34.44% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 1438.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

31.46лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 1258.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 32.21лв

ГПР: 33.73% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 1546.28лв. Такса ангажимент: 0лв.

27.72лв

ГПР: 22.84% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 1330.52лв. Такса ангажимент: 0лв.