Logitech banner 1920x40

Купи на лизинг

3 месеца 329.26лв

ГПР: 18.51% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 987.77лв. Такса ангажимент: 0лв.

329.26лв

ГПР: 19.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 987.77лв. Такса ангажимент: 0лв.

329.26лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 987.78лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 169.42лв

ГПР: 21.56% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1016.54лв. Такса ангажимент: 0лв.

169.42лв

ГПР: 22.28% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1016.54лв. Такса ангажимент: 0лв.

169.42лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1016.52лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 116.15лв

ГПР: 22.69% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1045.31лв. Такса ангажимент: 0лв.

116.15лв

ГПР: 23.26% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1045.31лв. Такса ангажимент: 0лв.

116.15лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1045.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

10 месеца 105.49лв

ГПР: 23.46% ГЛП: 21.26% Стойност на плащането: 1054.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца 89.51лв

ГПР: 23.23% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1074.08лв. Такса ангажимент: 0лв.

89.51лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1074.08лв. Такса ангажимент: 0лв.

89.51лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1074.12лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 73.52лв

ГПР: 23.50% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 1102.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

73.52лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 1102.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

73.52лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 1102.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 62.87лв

ГПР: 23.60% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 1131.62лв. Такса ангажимент: 0лв.

62.87лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 1131.62лв. Такса ангажимент: 0лв.

62.87лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 1131.66лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 49.55лв

ГПР: 23.58% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 1189.16лв. Такса ангажимент: 0лв.

49.55лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 1189.16лв. Такса ангажимент: 0лв.

49.55лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 1189.20лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 41.56лв

ГПР: 23.43% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 1246.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

41.56лв

ГПР: 23.64% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 1246.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

41.56лв

ГПР: 23.63% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 1246.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 41.02лв

ГПР: 34.98% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 1476.86лв. Такса ангажимент: 0лв.

36.23лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 1304.24лв. Такса ангажимент: 0лв.

36.23лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 1304.28лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 38.36лв

ГПР: 34.61% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 1534.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

33.57лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 1342.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 34.36лв

ГПР: 33.88% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 1649.48лв. Такса ангажимент: 0лв.

29.57лв

ГПР: 22.84% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 1419.32лв. Такса ангажимент: 0лв.