Grigs banner 1920x40

Правила за участие в лоялната програма на Лаптоп.бг ЕАД

 1. Всеки Клиент, самостоятелно регистрирал и активирал своя акаунт в Платформата по смисъла на Раздел II от Общи условия на Лаптоп.БГ ЕАД, налични тук („Общи условия“) автоматично получава достъп до лоялната програма на Лаптоп.бг ЕАД, („Програма“).

 2. Програмата позволява с всяка покупка от Платформата, Клиентът да получава в един свой акаунт промоционални точки, които могат да бъда използвани при бъдещо закупуванe на стоки и услуги от Платформата за отбив (намаление) от тяхната цена. Програмата се прилага за всички онлайн магазини, достъпни на следните домейни: www.laptop.bgwww.smartphone.bgwww.smartwatch.bgwww.tablet.bgwww.desktop.bgwww.photocamera.bgwww.ele.bg;

 3. От Програмата не могат да се възползват Клиенти със служебни акаунти, създадени в Платформата от страна на Лаптоп.БГ ЕАД.

 4. В продуктовата страница за всеки продукт се визуализира броят точки, който Клиентът може да получи при неговото закупуване, като визуализираните точки се изчисляват на база на активната лоялна програма и генерирания до момента общ оборот на Клиента.

 5. Всеки Клиент, направил поръчка в Платформата след старта на Програмата, автоматично на база стойността на направените от него предходни покупки на стоки за последните 12 месеца, бива категоризиран в една от долупосочените три категории за генериране на точки в Програмата, определени в съответствие с достигнатите прагове на генерирани и валидни точки при следните условия: (i) всяка първа поръчка, направена след старта на Програмата, класира Клиента в категория „Бронз“, независимо дали нейната текуща стойност надвишава определения за тази категория праг; (ii) единичната стойност на текущата поръчка на стоки се калкулира в рамките на текущото достигнатата от Клиента категория, независимо дали надхвърля определения за съответната категория праг; (iii) Клиентът не е упражнил правото си на за отказ по т.58 и следв. от Общите условия за предходно отправени поръчки; (iv) Клиентът получава дължащия се за следващата категория брой точки за отправена нова поръчка след успешно достигнат от предходни поръчки праг и изтичането на приложимия за тях 14-дневен срок за отказ по т.58 и следв. от Общите условия

  1. Категория „Бронз“: в тази категория попадат всички Клиенти, направили покупки на стоки през последните 12 месеца на обща стойност до 999 лв. Клиентите от категория „Бронз“ получават 1 бр. Точка за всеки 1 похарчен лев за покупка на стока от Платформата.

  2. Категория „Сребро“: в тази категория попадат всички Клиенти, достигнали категория „Бронз“ и направили покупки на стоки през последните 12 месеца на обща стойност между 1000 лв и 9999 лв. Клиентите от категория „Сребро“ получават 2 бр. Точки за всеки 1 похарчен лев за покупка на стока от Платформата.

  3. Категория „Злато“: в тази категория попадат всички Клиенти, достигнали категория „Сребро“ и направили покупки на стоки през последните 12 месеца на обща стойност над 9999 лв. Клиентите от категория „Злато“ получават 3 бр. Точки за всеки 1 похарчен лев за покупка на стока от Платформата.

 6. При изчисляване на точките по т.4 и т.5. не се включват:

  1. стойността на доставката на поръчката;

  2. стойността на намалението, което вече Клиентът е получил за дадена поръчка за използвани от него точки.

 7. Стойност на намаление за бъдещи покупки в Платформата, предоставяща 1 бр. точки от Програмата: 0.01 лв. за всеки 1 бр. точки.

 8. Валидност на точките в Програмата: 24 месеца от тяхното генериране.

 9. Условията за използване на генерираните в Програмата точки:

  1. Минимален брой натрупани точки в Програмата преди да бъдат използвани за бъдещи покупки в Платформата: 500 бр.

  2. Точките, генерирани от дадена поръчка, могат да бъдат използвани за бъдещо закупуванe нa намалени и ненамалени стоки от Платформата след изтичането на 14-дневния срок по т.58 и следв. от Общите условия.

  3. Ако общият брой генерирани точки предоставят намаление в размер, по-голям от стойността на избрания артикул, стока и/или обща поръчка, приложение ще намерят само толкова брой точки, необходим за достигане на стойност на поръчката в размер на 0.00 лв. Неизразходваните точки ще се запазят в Клиентския акаунт и могат да бъдат използвани при следващи покупки в Платформата.

  4. Точките не могат да се използват за намаляване на цената на доставка на поръчката, която винаги следва да бъде заплатена от Клиента.

  5. Ваучери и/или промо код за отстъпки за един и същ продукт не се комбинират с точки от Програмата.

  6. Услугите на Експресни плащания по т.28.2 от Общите условия на Лаптоп.БГ ЕАД посредством бутона „ Pay“, съответно бутона „Google Pay“ функционално не позволяват използване на точки за намаление от Програмата. Поръчки, платени посредством Експресни плащания участват в генерирането на точки по т.5., но същите ще бъдат зачислени към конкретния Клиент единствено в случай, че същият е влязъл в своя акаунт преди покупката, съответно е потвърдил създаването на акаунт след успешно отправена поръчка от негова страна.

  7. Точки не се заменят с пари в брой.

  8. Точки се генерират самостоятелно и поотделно за всеки отделен Клиентски акаунт.
 10. Процес по използване на генерираните в Програмата точки:

  1. В рамките на процеса на поръчка на стоки на Клиента се визуализира общият брой точки, който същият е генерирал в своя акаунт, и отстъпката в лева, която те предоставят по отношение на избрания артикул / поръчка.

  2. При използване на отстъпката, предоставена от генерираните от Програмата точки, дължимата за поръчката сума с ДДС се актуализира в съответствие с наличните и използвани от Клиента точки. Програмата не предоставя право на намаление от цената на доставка на поръчаните от Клиента стоки. В съответствие с т.9.5.:

   1. при добавяне на ваучер или промо код за отстъпка след използване на точките от Програмата, отстъпката от Програмата се замества от отстъпката, предоставена от последващо добавения ваучер, съответно промо код за отстъпка.

   2. при добавяне на точки от Програмата след използване на ваучер или промо код за отстъпка, отстъпката, предоставена от ваучера, съответно от промо кода за отстъпка, се замества от предоставената от последващо добавените точки от Програмата отстъпка.

 11. Програмата позволява връщане на използвани от Клиента точки в неговия потребителски акаунт в следните случаи:

  1. незавършена, анулирана или върната поръчка;

  2. връщане на отделен продукт от вече изпълнена поръчка;

  3. след премахване на продукт от потребителската кошница оставащите продукти в поръчката не могат да се възползват от първоначално използваната отстъпка поради ограниченията по т.9 по-горе.

 12. Генерирани в Програмата точки се отбелязват като неактивни и същите не могат да се използват съгласно т.10 в случаите на:

  1. незавършена, анулирана или върната (упражнено право на отказ) поръчка, от която са генерирани точките;

  2. връщане (управжнено право на отказ) на отделен продукт от вече изпълнена поръчка, чиято стойност е участвала при изчисления на генерирания брой точки – до стойността на съответния продукт ;

  3. замяна на продукт с друг, в който случай Клиентът получава броя точки, генериран въз основа на стойността на първоначално закупената стока, независимо дали нейната стойност е по-висока или по-ниска от новоизбрания продукт.

 13. Генерираните в Програмата точки са пряко обвързани към конкретен Клиентски акаунт. Генерирани точки от един акаунт не могат да бъдат прехвърлени към друг акаунт, независимо дали същите принадлежат на един и същ Клиент.
 14. Клиентите могат по всяко време в раздел „Моят профил“ да получат информация относно наличния брой точки в акаунта им, както и да достъпят история на движенията с точките по Програма в раздел „Моите точки“.

 

Настоящите правила влизат в сила и се прилагат за целия период на действие на Програмата. Начална дата на стартиране на Лоялна програма на Лаптоп.БГ ЕАД: 28.04.2022 г

*Всеки Клиент, направил поръчка в Платформата след старта на Програмата, автоматично бива категоризиран в една от категориите по т.4. от Правилата за участие в лоялната програма на Лаптоп.БГ ЕАД на база генерирания от него оборот за последните 12 месеца, считано от началната дата на стартиране на Програмата.

 

Пример 1

Ниво преди направена поръчка (на база предходни покупки на стоки за последните 12 месеца) Стойност на поръчката Натрупани точки след направена поръчка, , за която в 14-дневен срок не е упражнено право на отказ Ниво след направена поръчка, за която в 14-дневен срок не е упражнено право на отказ Точкуване при последваща поръчка
Бронз 500лв. 500 точки Бронз 1лв. = 1 точка

Пример 2

Ниво преди направена поръчка (на база предходни покупки на стоки за последните 12 месеца) Стойност на поръчката Натрупани точки след направена поръчка, за която в 14-дневен срок не е упражнено право на отказ Ниво след направена поръчка, за която в 14-дневен срок не е упражнено право на отказ Точкуване при последваща поръчка
Бронз 1500лв. 1500 точки Сребро 1лв. = 2 точки

Пример 3

Ниво преди направена поръчка (на база предходни покупки на стоки за последните 12 месеца) Стойност на поръчката Натрупани точки след направена поръчка, за която в 14-дневен срок не е упражнено право на отказ Ниво след направена поръчка, за която в 14-дневен срок не е упражнено право на отказ Точкуване при последваща поръчка
Сребро 1500лв. 3000 точки Сребро 1лв. = 2 точки