Grigs banner 1920x40

Връщане и замяна

14 дни срок на връщане

Имате право да върнете поръчката в рамките на 14 календарни дни. Екипът на Лаптоп.БГ се старае максимално да удовлетвори изискванията на всеки свой клиент. Все пак, Вие бихте могли да поискате да върнете някоя от поръчаните стоки. При връщане стоките не трябва да имат нарушен търговски вид: да не липсват опаковки, документация, трайни носители, да не бъде инсталирана операционна система, да няма видими драскотини по повърхностите на стоката, да не липсват лицензационните стикери, както и компоненти от стоката.

Информация относно упражняване правото на отказ от договора

I. Имате право да се откажете от всеки договор от разстояние без да посочвате причини за това, в срок 14 дни, с изключение на договори от разстояние за закупуването на стоки по т.66 от Общите условия.

II. Срокът за отказ е 14 дни считано от датата, (1) на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките; (2) на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната стока, в случай че сте поръчали много стоки с една поръчка, които се доставят поотделно; (3) на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната партида или част, в случай на доставка на стока, която се състои от множество партиди или части.

III. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето решение да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата или на електронна поща). 

Можете да използвате приложения към Общите условия стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора, но това не е задължително. За да спазите срока на отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на правото на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора. Можете също така да попълните и подадете по електронен път стандартния формуляр за отказ или да изцяло електронно да попълните Онлайн формуляр за отказ. Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратимсъобщение за потвърждение на получаването на отказа.

IV. Действие на отказа.

Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Независимо от предходното изречение, Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките

Не подлежат на възстановяване и (1) сторените разходи по първоначалната доставка на стоките съгласно т.25 от Общите условия; (2) разходите по предоставена услуга по сглобяване на компютърна конфигурация с компоненти на или по избор на Клиента; (3) начислени суми по т.70 от Общите условия, в случай че правото на отказ е упражнено в рамките на 14-дневния срок от доставката по р.по-горе след предявена неоснователна рекламация до нас. Обръщаме внимание, че не можем да възстановим и евентуални такси, добавени от Вашата банка, начислени във връзка с предоставените услуги за разплащания за осъществяване на първоначалното плащане по поръчката.

Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната трансакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин

Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките на нас без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок.

Вие отговаряте за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

Подробна информация относно правото Ви на отказ може да откриете в Раздел XIV oт  Общите условия. 

IV. Формуляри и допълнителна информация

Обобщена информация за вашите права в Европейския съюз може да прочетете на следната страница (външна препратка) или на страницата на българския орган за защита на потребителите - КЗП (външна препратка).

Моля, изпращайте върнатите стоки с куриерска фирма Еконт или куриер по ваш избор, със стандартна доставка, без наложен платеж и попълнен формуляр, на адрес:

1784 гр. София ул. “Боян Дамянов” 7, етаж 1
02 490 11 11