Mastercard loyalty 40x100

Връщане и замяна

14 дни срок на връщане

Имате право да върнете поръчката в рамките на 14 календарни дни. Екипът на Лаптоп.БГ се старае максимално да удовлетвори изискванията на всеки свой клиент. Все пак, Вие бихте могли да поискате да върнете някоя от поръчаните стоки. При връщане стоките не трябва да имат нарушен търговски вид: да не липсват опаковки, документация, трайни носители, да не бъде инсталирана операционна система, да няма видими драскотини по повърхностите на стоката, да не липсват лицензационните стикери, както и компоненти от стоката.

Извадка от ЗЗП

На основание чл. 50 ЗЗП потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, ЗЗП в 14-дневен срок, считано от датата на: приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока;

Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително са изпълнени следните условия: Потребителят да е предоставил на Лаптоп.БГ ООД покупните документи за стоката, а именно: копие от оригиналната фактура или копия от оригиналната касова бележка придружена от съответната стокова разписка.

В случай на упражнено право на отказ от договор от разстояние потребителят трябва да изпрати за негова сметка или предаде стоките обратно на Лаптоп.БГ ООД не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на Лаптоп.БГ ООД за решението си да се откаже от договора. До момента на предаването на стоката от потребителя на Лаптоп.БГ ООД, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.

Обобщена информация за вашите права в Европейския съюз може да прочетете на следната страница (външна препратка) или на страницата на българския орган за защита на потребителите - КЗП (външна препратка).

Моля, изпращайте върнатите стоки с куриерска фирма Еконт или куриер по ваш избор, със стандартна доставка, без наложен платеж и попълнен формуляр, на адрес:

1784 гр. София ул. “Боян Дамянов” 7, етаж 1
02 490 11 11