Важно: Промяна в работата с клиенти в офиса на Лаптоп.бг ООД

Затвори

Формуляр за упражняване правото на отказ от договор

Попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора.

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки: